Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.maisonnetteboutique.com webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább feltüntetett elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

hello@maisonnetteboutique.com

telefonszám: 00703101697

A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Maisonnette Boutique nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Maisonnette Boutique  semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

MEGRENDELÉS

Megrendelni azokat a termékeket tudja, amelyeket a kosárba tesz. A kosár tartalma bármikor módosítható, a benne lévő termékek törölhetők. A rendszer az időkorlát letelte után is megjegyzi a kosár tartalmát, amennyiben regisztrált, vagy belépett, így a kosár tartalma nem veszik el. Ha később szeretne egy terméket megvásárolni, a kosár megőrzi a kiválasztott terméket.

A vásárlás folyamata

1.  A webáruház felületén kattintson a tetszőleges termékre, vagy a MEGNÉZEM gombra.    

A kiválasztott terméket tegye a kosárba a MEGVESZEM gomb segítségével, a mennyiségi egység megadásával. Amennyiben egy termék több színben, méretben is kapható, válassza ki a menüben, hogy milyen színből, milyen méretet kér.

 

2.     Ha minden terméket kiválasztott, akkor a TOVÁBB A KOSÁRHOZ gombra kattintva tudja véglegesíteni a vásárlást, majd az ott felugró ablakon a FIZETÉS gombra kell kattintani. Ekkor kiválaszthatja, hogy szeretne fizetni.

 

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 18:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

A Maisonnette Boutique fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Erre csak Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződésre Magyarország joga irányadó.

 

A vásárlástól való elállási jog

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban lehet. A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A vevő az elállási jogát az áru üzembe helyezése előtt jogosult gyakorolni! A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

 

Fizetés

A Webáruházban megjelenítet termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve.

Amennyiben az átvételkor történő fizetést választja, abban az esetben a megrendelt árucikkek ellenértékét és a futárdíjat a kézbesítéskor a szelvény alapján a futárnak kell készpénzben kifizetni.

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Utánvétel

Amennyiben házhozszállítást választott, lehetőség van utólagos, készpénzes fizetésre. Ebben az esetben a csomag átvételekor a futárnak kell fizetni a rendelés ellenértékét. A futárszolgálatnak az átvételkor csak készpénzben lehet fizetni. Amennyiben bankkártyával szeretne fizetni, azt az on-line bankkártyás fizetéssel teheti meg, ebben az esetben előre, a szállítás előtt kell fizetni a végösszeget.

 

Szállítás 

Magyarország egész területére a csomagküldő futárszolgáltatás díjait használjuk.  

A megrendelt termékeket a GLS szerződött futárszolgálatok szállítják házhoz, jellemzően hétköznaponként 8 és 17 óra között.

 Kérjük, olyan szállítási címet adjon meg, ahol a csomag 8 és 17 óra között sikeresen kézbesíthető. Telefonos elérhetőséghez szintén olyan telefonszám megadását javasoljuk, ahol napközben Ön elérhető. 

A csomag érkezéséről és a szállítás részleteiről a szállítás előtt minden esetben tájékoztatjuk Vásárlóinkat!

 Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy. Az ott megadott telefonszámon érdeklődhethet egy diszpécsertől a csomagja felől. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást.

A rendelés során a "Megjegyzés a futárnak" rovatba írhat minden olyan információt, ami a szállításnál fontos lehet. Például, ha valaki más veszi át a csomagot, mindenképpen adja meg az illető személy nevét és elérhetőségét. Nehezen megtalálható cím esetén érdemes pontosan megadni az emelet- és ajtószámot, kapucsengőt. 

 

Garancia

A Maisonnette Boutique nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Maisonnette Boutique nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült (ehhez kell az, hogy átvételkor a futár jelenlétében megvizsgálja, és ha nem stimmel, jegyzőkönyvet vetessen fel vele!), azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok (számla, blokk) megléte esetén lehetséges. Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Harmati Dóra E.V. (Maisonnette Boutique)
Cím: 5932. Gádoros, Justh Zsigmond utca 9.

E-mail: hello@maisonnetteboutique.com

 

 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Maisonnette Boutique és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Maisonnette Boutique-al való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon, fax: (+36-1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Felelősség

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Maisonnette Boutique nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Maisonnette Boutique kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Maisonnette Boutique ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Maisonnette Boutique előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Maisonnette Boutique nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

  

 

Fizetés PayPal-al

Amennyiben létezik PayPal regisztrációja, abban az esetben azonnal előre tudja utalni a rendelésed végösszegét. Webáruházunkban automatikusan a PayPal oldalára ugrik a fizetés, amennyiben ezt a fizetést választotta! PayPal email címünk: hello@maisonnetteboutique.com